Så fungerar det

  1. Koppla den medföljande nätverkskabeln från ditt befintliga utrustning i din bostad (uttag märkt LAN) till det blå uttaget märkt WAN på din TryggWifi-router.
  2. Sätt strömkabeln i strömuttaget på din TryggWifi-router och koppla sedan in strömadaptern i ett eluttag.
  3. Logga in på nätverket tw_internet och lösenord trygg247 på alla de enheter du vill begränsa från olämpligt innehåll.
  4. Klart! Alla dina enheter har nu skydd mot olämpligt innehåll och internet stängs av vardagar kl 20.30 och helger kl 23.00.

 

För dig som vill justera TryggWifi ytterligare

 1. Ladda ner appen TryggWifi från AppStore eller Google Play
 2. Starta appen och logga in med ID-nummer och pinkod som står med i välkomstbrevet
 3. Byt pinkod under fliken Inloggning.
 4. Byt namn och lösenord på det trådlösa nätverket under fliken Wifi-inställningar.
 5. Ändra tider och dagar då du vill att internet ska vara igång under fliken Tidsinställningar.

Obs! Byt lösenord på ditt tidigare nätverk så att du är säker på att de enheter du vill begränsa inte längre kan koppla upp sig till det tidigare nätverket.